Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

VinnoHKP geeft gedragstherapie, privélessen of andere soorten begeleiding aan de eigenaar volgens afspraak en omschreven op de website en/of hetgeen via (e-mail-)contact is overeengekomen. 

Artikel 2: Werkwijze deelname

VinnoHKP bepaalt of een eigenaar in aanmerking komt voor de gewenste training/gedragsbegeleiding en behoudt zich het recht de aanmelding om welke reden dan ook te weigeren of de eigenaar door te verwijzen of een andere dienst te adviseren.

VinnoHKP behoudt zich het recht om eigenaren deelname aan een training of consult te weigeren wanneer VinnoHKP dit niet veilig acht, medisch niet verantwoord acht en/of er een risico bestaat in welk opzicht dan ook voor hond/kat/paard of de omgeving.

De eigenaar zorgt ervoor dat de hond/kat/paard de benodigde inentingen heeft ontvangen. Tevens controleert de eigenaar regelmatig op vlooien, teken en wormen. De eigenaar is er verantwoordelijk voor dat de hond/kat/paard ten tijde van het consult/training geen voor honden/katten/paarden of mensen besmettelijke ziekten heeft. 

Gezinsleden zijn welkom om het consult of de training bij te wonen en eraan deel te nemen. Indien een van de gezinsleden jonger is dan 16 jaar dient deze te allen tijde begeleid te worden door ouder of voogd.

Facturen dienen binnen 14 werkdagen na eerste consult/privéles/begeleiding voldaan te zijn.

Artikel 3: De overeenkomst 

De aanvraag voor een training of gedragsconsult is definitief nadat door VinnoHKP een bevestigingsmail is verstuurd waarin datum en tijd van de afspraak worden bevestigd. 

Artikel 4: Annulering van trainingen en consulten

VinnoHKP heeft het recht om trainingen of consulten af te lasten wanneer het onverantwoord is om de honden/katten/paarden te vervoeren, bij ziekte of afwezigheid van VinnoHKP of andere onvoorziene omstandigheden. De afgelaste training wordt in dat geval verzet naar een ander tijdstip, zonder extra kosten.

Annuleren door de eigenaar kan kosteloos tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak voor een privétraining of consult.

Door de eigenaar gemiste trainingen of consulten die niet tijdig zijn geannuleerd komen automatisch te vervallen. Het is niet mogelijk geld terug te ontvangen. De kosten voor de gemiste afspraak moeten binnen 14 werkdagen voldaan worden.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

VinnoHKP is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigenaar of hond/kat/paard.

De eigenaar is aansprakelijk voor alle schade welke door hem-/haarzelf en zijn/haar hond/kat/paard aan personen of goederen wordt toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van zowel VinnoHKP, andere eigenaren en de locatie waar getraind wordt.

De cursist dient zelf een WA-verzekering te hebben, waar de honden/katten/paarden in zijn opgenomen. Hij/zij blijft te allen tijde aansprakelijk voor de daden van de hond/kat/paard.

VinnoHKP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van de gewenste resultaten.

Artikel 6: Het verspreiden van informatie

Door VinnoHKP verstrekte schriftelijke of digitale  materialen (e-mails, video’s, gedragsanalyses, plannen van aanpak en hand-outs) vallen onder het copyright van VinnoHKP. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd of verspreid, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht op papier of digitaal. Ditzelfde geldt voor de inhoud van deze website en bijbehorende documenten.

Artikel 7: Omgangsregelingen en klachten.

Eigenaren dienen klachten mondeling of schriftelijk aan VinnoHKP te communiceren. Klachten worden in behandeling genomen en er wordt in gezamenlijkheid met de eigenaar naar een passende oplossing gezocht.