Privacyverklaring

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Wat doet VinnoHKP met uw gegevens?

Diverse gegevens worden gebruikt voor de noodzakelijke (financiële) administratie en om later terug te kunnen vallen op de verslaglegging van consulten en begeleidingen.

Onze plichten

VinnoHKP is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet VinnoHKP als volgt:

 • Uw gegevens worden alleen voor specifieke doeleinden gebruikt:
  • dienstverlening (consulten, begeleiding, communicatie);
  • financiële administratie;
 • Andere verwerkingen vinden niet plaats;
 • VinnoHKP verplicht zich ertoe om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens;
 • Uw gegevens worden beveiligd opgeslagen;
 • Onbevoegd toegang wordt geblokkeerd;
 • Uw gegevens worden alleen bewaard binnen de wettelijke termijnen voor goede dienstverlening.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Te weten welke persoonsgegevens bewaard en verwerkt worden;
 • Inzage en kopie van uw gegevens, mits de privacy van anderen niet in het geding komt;
 • Correctie, aanvulling of verwijdering van uw gegevens.

 

[matomo_opt_out]